ORGANISING COMMITTEE

Chief Patrons

Prof. Prem Kumar Khosla

Chancellor

Mr. Vishal Anand

Pro Chancellor

Prof. Atul Khosla

Vice Chancellor

Mrs. Saroj Khosla

President

Patrons

Prof. Ashish Khosla

Prof. Ashoo Khosla

Prof. Sunil Puri

Prof. Manju Jaidka

Prof. Yashwant Singh Negi

Prof. Saurabh Kulshrestha


Conveners

Prof. Kuldeep Chand Rojhe

Co- Conveners

Dr. Amar Rao

Dr. Vinay Negi

Organising Committee

 • Prof. Narinder Verma
 • Prof. Pratip Mazumdar
 • Prof. Kesari Singh
 • Dr. Kamalkant Vashisht
 • Dr. Nitin Gupta
 • Dr. Pooja Verma
 • Dr. Purnima Bali
 • Dr. Rosey Dhanta
 • Dr. Bharti Sharma
 • Dr. Supriya Shrivastava
 • Mr. Ankit Shukla
 • Mr. Chander Mohan Gupta
 • Mr. Nagendra Yadav
 • Mr. Neeraj Pizar
 • Mr. Sandeep Singh
 • Mr. Vijay Kumar
 • Ms. Prachi Kapil
 • Ms. Ankita Verma
 • Ms. Palak Chauhan
 • Ms. Sakshi Sundaram
 • Ms. Shivam Kohli